Cara melumpuhkan (mengaktifkan) IPv6 pada Windows

Hari ini kita akan melihat bagaimana mengaktifkan atau mematikan Protokol Internet Versi 6 (IPv6) untuk semua atau penyesuai rangkaian tertentu pada Windows 7, 8, dan 10.

Lumpuhkan (aktifkan) IPv6 dalam sifat penyesuai

1.  Di bar carian atau di menu jalankan (jalankan dengan menekan Win + R), masukkan perintah  ncpa.cpl  dan tekan Enter.

2. Klik kanan pada penyesuai rangkaian yang dikehendaki dan pilih "Properties".

3. Untuk mengaktifkan IPv6 untuk penyesuai yang dipilih, centang kotak di sebelah IP versi 6 (TCP \ IPv6); untuk melumpuhkannya, hapus centang kotak dan klik "OK".

Lumpuhkan (aktifkan) IPv6 untuk penyesuai rangkaian tertentu di PowerShell

Kaedah ini boleh digunakan pada Windows 8.1 dan Windows 10.

1.  Buka PowerShell sebagai pentadbir.

2. Untuk melihat status IPv6 terkini untuk semua penyesuai rangkaian, ketik Get-NetAdapterBinding -ComponentID ms_tcpip6 dan tekan Enter. Buat catatan nama penyesuai rangkaian (contohnya, "Ethernet") yang anda mahu aktifkan atau lumpuhkan IPv6.

3. Untuk mengaktifkan IPv6, masukkan perintah Enable-NetAdapterBinding -Name "Ethernet" -ComponentID ms_tcpip  (ganti yang disorot dengan warna merah dengan nama penyesuai rangkaian anda) dan tekan Enter.

Untuk mematikan IPv6, masukkan perintah Disable-NetAdapterBinding -Name "Ethernet" -ComponentID ms_tcpip6 (ganti yang disorot dengan warna merah dengan nama penyesuai rangkaian anda) dan tekan Enter.

Lumpuhkan (aktifkan) IPv6 untuk semua penyesuai rangkaian di PowerShell

Kaedah ini boleh digunakan pada Windows 8.1 dan Windows 10.

1.  Buka PowerShell sebagai pentadbir.

Untuk mengaktifkan IPv6, masukkan perintah Enable-NetAdapterBinding -Name "*" -ComponentID ms_tcpip6  dan tekan Enter.

Untuk mematikan IPv6, ketik Disable-NetAdapterBinding -Name "*" -ComponentID ms_tcpip6  dan tekan Enter.

Itu sahaja untuk hari ini, jika anda tahu cara lain - tulis di komen! Selamat mencuba 🙂